وظایف دفتر فعالیت های قرآنی

نوشته شده توسط مدیر. ارسال در بدون مجموعه

 

  • بررسی و تکمیل و ارسال پرونده های متقاضیان موسسات فرهنگی قرآن و عترت به مرکز هماهنگی  توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی کشور جهت صدور مجوز فعالیت

  • دریافت ، مطالعه و بررسی ، اجرای آئین نامه ها و دستور العمل ها و قوانین ابلاغی از مرکز هماهنگی ،توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی کشور در رابطه با امور قرآنی به منظور اجرای طرح های قرآنی موسسات قرآن و عترت و حمایت از آنها در قالب برنامه های ارائه شده

  • نظارت بر عملکرد موسسات فرهنگی قرآن و عترت بر اساس حیطه مسئولیت مربوطه جهت هدایت فعالیتها

  • ایجاد ارتباط و هماهنگی لازم با مرکز هماهنگی ، توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی کشور در امورات مربوطه به موسسات و فعالیتهای قرآنی

  • تهیه و ارائه گزارشات لازم در خصوص برنامه های اجرا شده مربوط به فعالیتهای قرآنی به مافوق

  • جمع بندی فعالیتهای قرآنی و ارائه به مرکز فعالیتهای قرآنی کشور جهت جذب کمک ها و اعتبارات

  • برگزاری جلسات در رابطه با طرح ها و برنامه های قرامی با مسئولین مربوطه و شرکت در همایش کارشناسان قرآن و عترت استانها و برگزاری مراسم در ایام مختلف

  • انجام سایر امور مربوطه به فعالیتهای قرآنی بر اساس ضوابط و مقررات  

 

درباره ی قرآن و عترت

quranدستیابی به جامعه ای متمسک به قرآن و عترت و برخوردار از ایمان و عمل صالح، تحقق اندیشه‌های معمار بزرگ انقلاب اسلامی رضوان الله تعالی علیه و رهنمودهای مقام معظم رهبری مدظله العالی در گسترش فرهنگ حیات بخش قرآن کریم، و ارتقای ایران به کشوری توسعه یافته با هویتی اسلامی- انقلابی، در گرو عزم ملی و اراده هماهنگ مدیران ارشد نظام برای توسعه فرهنگ قرآنی است . فرهنگی که باید متأثر از قرآن و حاکم بر بینش ها، نگرش ها و رفتارهای فردی و اجتماعی بوده و در کلیه سطوح سیاست گذاری و برنامه ریزی نظام جمهوری اسلامی جاری باشد.