گالری تصاویر

نوشته شده توسط مدیر. ارسال در بدون مجموعه

View the embedded image gallery online at:
http://qia-ag.ir/index.php/gallery#sigProId4981b2224e

View the embedded image gallery online at:
http://qia-ag.ir/index.php/gallery#sigProIda5abccac80

View the embedded image gallery online at:
http://qia-ag.ir/index.php/gallery#sigProId6fa9555c5f

View the embedded image gallery online at:
http://qia-ag.ir/index.php/gallery#sigProId51abd93104

View the embedded image gallery online at:
http://qia-ag.ir/index.php/gallery#sigProId2f905bed1c

View the embedded image gallery online at:
http://qia-ag.ir/index.php/gallery#sigProId7af3203cf8

View the embedded image gallery online at:
http://qia-ag.ir/index.php/gallery#sigProIdb9b1d983ee

View the embedded image gallery online at:
http://qia-ag.ir/index.php/gallery#sigProId1f94747ee7

View the embedded image gallery online at:
http://qia-ag.ir/index.php/gallery#sigProId85458bb50c

View the embedded image gallery online at:
http://qia-ag.ir/index.php/gallery#sigProIde6b4c5e54c

View the embedded image gallery online at:
http://qia-ag.ir/index.php/gallery#sigProIdd1c342cf65

View the embedded image gallery online at:
http://qia-ag.ir/index.php/gallery#sigProIde2da2b7c07

View the embedded image gallery online at:
http://qia-ag.ir/index.php/gallery#sigProIdfa18ebefdf

View the embedded image gallery online at:
http://qia-ag.ir/index.php/gallery#sigProId4899c91941

View the embedded image gallery online at:
http://qia-ag.ir/index.php/gallery#sigProId2ab1c1906c

View the embedded image gallery online at:
http://qia-ag.ir/index.php/gallery#sigProId806727e125

View the embedded image gallery online at:
http://qia-ag.ir/index.php/gallery#sigProIdd7635708a3

درباره ی قرآن و عترت

quranدستیابی به جامعه ای متمسک به قرآن و عترت و برخوردار از ایمان و عمل صالح، تحقق اندیشه‌های معمار بزرگ انقلاب اسلامی رضوان الله تعالی علیه و رهنمودهای مقام معظم رهبری مدظله العالی در گسترش فرهنگ حیات بخش قرآن کریم، و ارتقای ایران به کشوری توسعه یافته با هویتی اسلامی- انقلابی، در گرو عزم ملی و اراده هماهنگ مدیران ارشد نظام برای توسعه فرهنگ قرآنی است . فرهنگی که باید متأثر از قرآن و حاکم بر بینش ها، نگرش ها و رفتارهای فردی و اجتماعی بوده و در کلیه سطوح سیاست گذاری و برنامه ریزی نظام جمهوری اسلامی جاری باشد.